Rejsefakta

Overdragelse
Kunden kan indtil 7 dage før afrejse overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i pakkerejsen. Arrangøren underrettes straks herom. Der opkræves kr. 100,- ved overdragelsen. Kunden hæfter stadig solidarisk for betaling af evt. restbeløb og omkostninger. Der skal udstedes nyt rejsebevis.

Afbestilling af rejser
Ved afbestilling af en rejse mistes under alle omstændigheder en evt. tegnet afbestillingsforsikring. Endvidere mistes evt. afholdte viseringsudgifter samt billetter til opera, koncerter og lignende, som ikke kan refunderes.

Desuden gælder følgende regler for afbestilling
Ved afbestilling mere end 35 dage før afrejse tilbagebetales depositum minus et ekspeditionsgebyr pr. person på 10 % af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 35 dage, men tidligere end 8 dage før afrejsen, mistes 50 % af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 8 dage før afrejse er rejsens fulde pris tabt.

Afbestilling på grund af sygdom
Du kan ved rejsebestilling tegne en afbestillingsforsikring, som vil sikre dig mod tab af det indbetalte beløb i forbindelse med afbestilling af rejsen på grund af pludselig sygdom. Gebyret dækker for pludselig opstået sygdom hos den rejsende selv, ægtefælle eller samlever(ske), børn eller børnebørn, søskende, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, svigerinde eller svoger. Desuden gælder afbestillingsforsikringen, såfremt der i kundens privatbolig/virksomhed sker væsentlig skade pga. brand, indbrud eller lignende. Afbestillingsforsikringen dækker, fra den tegnes i forbindelse med bestilling af rejsen og frem til mødetidspunktet (tidspunktet for afrejse fra opsamlingssted i henhold til rejsebevis). Afbestilling skal straks foretages til bureauet, og behørig dokumentation skal i alle tilfælde fremsendes så hurtigt som muligt (lægeerklæring, politirapport eller lignende).

Afbestillingsforsikring
Tegnes i forbindelse med bestilling af rejsen. Prisen er 6 % af rejsens fulde pris.

Sidste frist for tilmelding
På alle ture med overnatning skal tilmelding ske senest 28 dage før afrejse.
På endagsture skal tilmelding ske senest 10 dage før afrejse.

Rejseforsikring
Fjerritslev Rejser anbefaler, at man tegner både en afbestillingsforsikring og en rejseforsikring. De pr. 01.01.2008 ændrede regler for Den Offentlige Sygesikring gør det påkrævet, især med hensyn til hjemtransport ved sygdomstilfælde, at være meget opmærksom på, hvordan man er forsikret. Fjerritslev Rejser tilbyder Europæiske Rejseforsikring, og det er kundens eget ansvar at sørge for en rejseforsikring med passende dækning.

Betaling
Betaling for en rejse sker ved hjælp af det fremsendte indbetalingskort. Husk at skrive navn, adresse, telefonnummer, destination og afrejsedato som reference.

Pas og sygesikringskort
Husk pas og EU-sygesikringskort (Det blå sygesikringskort) på udlandsrejser.

Enkeltværelse
De anførte priser gælder pr. person i dobbeltværelse. Gæster, der rejser alene, må påregne at betale ekstra for enkeltværelse.

Fast plads i bussen
Ved bestilling/betaling 1 måned før afrejse er der gratis pladsreservation i bussen.

Mad og drikkevarer
Det er tilladt at medbringe egne mad- og drikkevarer i bussen. Man kan dog ikke afbestille måltider, som er inkluderet i programmet.

Rygning
Der er rygning forbudt i bussen på alle ture.

Ændringer i programmet
Der tages forbehold for ændringer i programmet. Ændringerne kan skyldes force majeure.

Aflysning
Vi forbeholder os ret til af aflyse en tur, såfremt der ikke er tilstrækkeligt antal tilmeldte.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i bussen!

Scroll to top